امروز دوشنبه 03 مهر 1402

نمایش جزئیات

مناجات و دعا _ کربلایی مهدی رسولی-مراسم اعتكاف

مناجات و دعا _ کربلایی مهدی رسولی-مراسم اعتكاف

روزها را با توسل کردنم شب میکنم

دارم از این ناحیه خود را مقرب میکنم

دیشبم ازدست رفت وحسرتش را میخورم

گرچه امشب آمدم گریه به دیشب میکنم

خلق تحویلم نمیگیرد ، تحویلم بگیر

تو که تحویلم نمیگیری منم تب میکنم

گفت:کارت چیست؟گفتم چندسالی میشود

 

* گفتند چی آوردی ؟ چی بنویسیم؟ بنویسیم از مقربینه؟ نه! بنویسیم از زهاد و عباد زمانه؟ نه!  گفت:بالاخره یه چیزی بگو بنویسیم، چه کاری کردی برای خدا؟هر چی فکر کردم کاری نکردم من ، فقط همین یه دونه به دادم رسید ...*

 

گفت:کارت چیست؟گفتم چندسالی میشود

کفش های گریه کن ها را مرتب میکنم

 

*من از بچگی روضه های حسین علیه السلام رو دوست داشتم ،حسین ... هر کجا پرچمش رو دیدم نالم بلند شده،از بچگی مادرم یادم داده تو روضه هاش مایه بذارم، بچه بودم هنوز زبون باز کرده و نکرده تا کسی میگفت:حسین مظلوم دست رو سینم میرفت*

 

هر سحر از پنج تن گریه تقاضا میکنم

 

*میدونی برا چی ؟*

 

هر چه دادند را یک جا خرج زینب میکنم