امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

لبریز از خطایم،یا غافر الخطایا

لبریز از خطایم،یا غافر الخطایا

لبریز از خطایم،یا غافر الخطایا

خائف زفتنه هایم،یا كاشف البلایا

نفسم اسیر شیطان،دارم زخود شكایت

یا مطلق الاساری،یا سامع الشكایا

فقر من و غنایت،رزاق ماسوایی

ما را رسان به مهدی، یا رازق البرایا

ای كاش گر چنین بود مادر مرا نمی زاد

مردم زهجر و دوری،یا واهب الهدایا

من تشنه ی وصالم،راهی به آن ندارم

جز رحمت و عطایت، یا مجزی العطایا

در پیشگاه عدلت ،شرمنده و فكارم

در اوج بی پناهی ، یا قاضی المنایا

دارم امید رحمت، با آنكه رو سیاهم

ما را مكن تو نومید ، یا منتهی الرجایا

 

شاعر: زنده یاد عباس رحمان نژاد