امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

مناجات و دعا_حاج میثم مطیعی

مناجات و دعا_حاج میثم مطیعی

( شرمگین،سرشکسته ام یارب

از خودم نیز خسته ام یا رب ) 2

گرچه نشمرده ام ولی کم نیست

توبه های شکسته ام یا رب 2

*اون قدر مهربونه ... چقدر بهت فرصت داد؟*

برده ام آبروی استغفار

بس که پیمان گسسته ام یارب

 

*خیلی بی معرفتی ! خیلی نامردی ! حقش نبود با مولای مهربونت اینطور تا کنی ! حالا میخوای چکار کنی بامون ؟! "الهی عبدک ببابک" الان بندت آمده در خونت"یقرع باب احسانک بدعائک"داره در میزنه*

 

***

اون قدر در میزنم این خونه رو ...

تا ببینم روی صاحبخونه رو ...

***

میزنند در رحیل و من خجلم

از کوله بار نبسته ام یارب

سال ها دست و پا زدم اما

از گناهان نرسته ام یارب

 

*یارب یارب یارب ... به روم نیار چکار کردم ! خودم میدونم*

 

هم نمک خورده ام ز سفره ی تو

هم نمکدان شکسته ام یارب

باز اما کنار این سفره

به امیدی نشسته ام یا رب