امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

مناجات و دعا_ استاد حجت الاسلام میرزامحمدی

مناجات و دعا_ استاد حجت الاسلام میرزامحمدی

پهن شد سفره ی احسان ها،همه را بخشیدی
باز با لطف فراوان، همه را بخشیدی

گفته بودند به ما سخت نمیگیری تو
همه دیدیم چه آسان همه را بخشیدی

یک نفر توبه کند با همه خو میگیری
یک نفر گشت پشیمان، همه را بخشیدی

داشت کارم گره میخورد ولی تا گفتم
جان آقای خراسان! همه را بخشیدی

*یا امام رضا ...*

بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد
مادری گفت:حسین جان!همه را بخشیدی ...