امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

مناجات زیبا _استاد حاج منصور ارضی

مناجات زیبا _استاد حاج منصور ارضی

ماه خدا آمد ( دلم با خدا شد 3 ) 2 حی علی توبه ، ( در توبه وا شد 3 )

( الهی رحمی کن خسته و زارم به این سفره من خیلی بدهکارم )2

باز منو بار گناه ( نجاتم بده ) 3 خسته شدم از اشتباه ( نجاتم بده ) 3

الهی العفو یا کریم ... *** دارم به سر عمری ( امید رهایی ) 3 باید شوم در این شب ها کربلایی

حسین...

ندارم درد وغم تا حسین دارم به روی لب ذکر یا حسین دارم2

دست به دامان توام (حسین یا حسین3)2 بی سر و سامان توام (حسین یا حسین3)2