امروز یکشنبه 02 مهر 1402

نمایش جزئیات

مناجات زیبا _استاد حاج منصور ارضی

مناجات زیبا _استاد حاج منصور ارضی

ماه خدا آمد ( دلم با خدا شد 3 ) 2
حی علی توبه ، ( در توبه وا شد 3 )

( الهی رحمی کن خسته و زارم
به این سفره من خیلی بدهکارم )2

باز منو بار گناه ( نجاتم بده ) 3
خسته شدم از اشتباه ( نجاتم بده ) 3

الهی العفو یا کریم ...
***
دارم به سر عمری ( امید رهایی ) 3
باید شوم در این شب ها کربلایی

حسین...

ندارم درد وغم تا حسین دارم
به روی لب ذکر یا حسین دارم2

دست به دامان توام (حسین یا حسین3)2
بی سر و سامان توام (حسین یا حسین3)2