امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

مناجات و دعا_ماه مبارک رمضان _کربلایی مهدی رسولی

مناجات و دعا_ماه مبارک رمضان _کربلایی مهدی رسولی

حالا که از تعلق خود کنده آمده حالا که از گناه سرافکنده آمده در واکنید بنده ی شرمنده آمده آلوده ای فراری و یک دنده آمده مثل همه مرا بپذیری چه میشود؟! امشب اگر که دست بگیری چه میشود؟! در سینه ام هزارویکی راز مانده است دائم گناه پیش رویم بازمانده است بااینکه کم به لحظه ی پرواز مانده است این بنده روی پله ی آغاز مانده است یک لحظه پس به جای تماشا کمک کنید جان علی،به خاطر زهرا کمک کنید *** گفتی به دل جلا بده،گفتم به روی چشم گفتی که دل به ما بده، گفتم به روی چشم گفتی به من بکا بده، گفتم به روی چشم گفتی به من بها بده، گفتم به روی چشم پس نوبت تو آمده من را صدا بزن 2 پایین نامه ام سفر کربلا بزن ...