امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مناجات و دعا_حاج میثم مطیعی

مناجات و دعا_حاج میثم مطیعی

<(دیدی دوباره هق هق و شب گریه هامو بیا و نشنیده نگیر سوز صدامو)2 منوبرا خودم نخواست هیچ کس جز تو2 از همه ی عالم دلم خسته ست جز تو همه درا به روی من بسته ست جز تو>2 از این دل هرجاییم اشکو الیک 2 از غربت و تنهاییم اشکو الیک

*یاد شب اول قبرت بیفت،که همه میرن کسی نمیمونه، تنهات میذارن،غریب میذارنت ...*

*** از این دل هرجاییم اشکو الیک 2 از غربت و تنهاییم اشکو الیک 2 اجازه میدی تا سحر برات ببارم 2 سرم رو روی دامنت میشه بذارم؟ (یه ساله که به حال خود رها شدم 2 یه ساله که از عاشقات جدا شدم به زندگی بی تو مبتلا شدم )2 از لذت و شوق گناه اشکو الیک 2 از این دل تار و سیاه اشکو الیک ...