حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

مناجات و دعا_حاج میثم مطیعی

مناجات و دعا_حاج میثم مطیعی

[(دیدی دوباره هق هق و شب گریه هامو
بیا و نشنیده نگیر سوز صدامو)2
منوبرا خودم نخواست هیچ کس جز تو2
از همه ی عالم دلم خسته ست جز تو
همه درا به روی من بسته ست جز تو]2
از این دل هرجاییم اشکو الیک 2
از غربت و تنهاییم اشکو الیک

*یاد شب اول قبرت بیفت،که همه میرن کسی نمیمونه،
تنهات میذارن،غریب میذارنت ...*

***
از این دل هرجاییم اشکو الیک 2
از غربت و تنهاییم اشکو الیک 2
اجازه میدی تا سحر برات ببارم 2
سرم رو روی دامنت میشه بذارم؟
(یه ساله که به حال خود رها شدم 2
یه ساله که از عاشقات جدا شدم
به زندگی بی تو مبتلا شدم )2
از لذت و شوق گناه اشکو الیک 2
از این دل تار و سیاه اشکو الیک ...