امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مناجات و توسل_استاد حاج منصور ارضی

مناجات و توسل_استاد حاج منصور ارضی

نزد خالق هر کسی باشد فرودش بیشتر در مسیر بندگی باشد صعودش بیشتر

اهل صوم وصمت باش و دل به پرحرفان مبند مزبله وقتی بسوزد هست دودش بیشتر

خواست لیلا تا که مجنون را مقرب تر کند کاسه ی او را شکست و آزمونش بیشتر

بهره ها دارد دل ویرانه میدانم ولی دل که میگرد شود با گریه سودش بیشتر

وادی عشق است کیش ما شکسته تر شود هر کسی باشد در این وادی ورودش بیشتر

*** عاشقی که دل نبست اصلا به دنیا میشود باامام عصر خود گفت و شنودش بیشتر

بیشتر اصلا خودم دل را سپردم دست او یا نه اصلا با محبت ها ربودش بیشتر

این همه دست تمنا از سر دلگرمی است گر که لطفش بیشتر خواهان جودش بیشتر

رحمت و خیری که از سوز دعایش می رسد در زمان ابتلا بوده نمودش بیشتر

در میان روضه ها می آید و حس می شود در عزای مادرش زهرا وجودش بیشتر

*** بال پروانه اگر مسمار آزارش دهد می شود در شعله درهم تار و پودش بیشتر

*صل الله علیک یا فاطمه الزهرا ...*

درد پهلو که کسی دارد نمازش مشکل است دردسر دارد سجودش از قعودش بیشتر بهر قتل شیر خیبر هر کدامش کافی است درد بازو جای خود،روی کبودش بیشتر