حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

مناجات و دعا‌ _ماه مبارک رمضان _حاج حسین سازور

مناجات و دعا‌ _ماه مبارک رمضان _حاج حسین سازور

سائل از عمر سحر کاش دمی بردارد
در ره منزل اقبا ، قدمی بردارد
گاه باید نفسی خرج کند زاهد شب
گاه باید ز دل کس ، المی بردارد
به دل دلبر خود بار نمی افزاید
آنکه از سینه ی دلدار غمی بردارد
می برد قافله ها را به سلامت سوی خیر
آنکه از چشمه ی اخلاص ، نمی بردارد
خود پرستی نکند ، آنکه خدا را بشناخت
اهل دل دست دل از هر صنمی بردارد
*کی میشه من فقط خدا رو صدا بزنم...*
***
نیست برخواهش دل روزی هر سفره حلال
مگر آن لقمه ز خوان کرمی بردارد
چشمی آیینه گواه است بهر آنچه در اوست
چه نیازست زبان بر قسمی بردارد
بار سنگین منو ، یک سفر طولانی
*خلاصه ش همین یه بیته*
بار سنگین منو ، یک سفر طولانی
کیست از دوش دلم بار کمی بردارد
*دیگه چی باید بگم؟!!*
قدر را قدر ندانستم و از دستم رفت
کیست از بار گرانم نغمی بردارد
***
*آیا من دیگه شب قدر و می بینم؟ ایا من جمعه ماه رمضان و دوباره می بینم؟
شبای اخر ماه رمضانه،ای حبیب دلها کجای؟ یابن الحسن ...؟*

قدر را قدر ندانستم و از دستم رفت
کیست از بار گرانم نغمی بردارد
تا بگوید همه ظرف مرا هم بشکست
دلم از تیغ غمش کاش خمی بردارد
دل دیوانه پس از ماه مبارک چه کند؟ 2
پر پرواز به سوی حرمی بردارد ...
***
*یا امام رضا، دلم میخواد زود بیام کنار حرمت آقاجون،
و الا از ماه رمضون بیرون بیام کسی نباشه زیارتش کنم می میرم ...*

دل دیوانه پس از ماه مبارک چه کند
پر پرواز به سوی حرمی بردارد ...
راه قدس از نجف و کرببلا می گذرد
وقت آن است که زائر علم ی بردارد

به نام نامی حجت ابن الحسن در خانه ت رو در می زنم ، الهی العفو ...