امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مناجات و دعا‌ _ماه مبارک رمضان _حاج حسین سازور

مناجات و دعا‌ _ماه مبارک رمضان _حاج حسین سازور

سائل از عمر سحر کاش دمی بردارد در ره منزل اقبا ، قدمی بردارد گاه باید نفسی خرج کند زاهد شب گاه باید ز دل کس ، المی بردارد به دل دلبر خود بار نمی افزاید آنکه از سینه ی دلدار غمی بردارد می برد قافله ها را به سلامت سوی خیر آنکه از چشمه ی اخلاص ، نمی بردارد خود پرستی نکند ، آنکه خدا را بشناخت اهل دل دست دل از هر صنمی بردارد *کی میشه من فقط خدا رو صدا بزنم...* *** نیست برخواهش دل روزی هر سفره حلال مگر آن لقمه ز خوان کرمی بردارد چشمی آیینه گواه است بهر آنچه در اوست چه نیازست زبان بر قسمی بردارد بار سنگین منو ، یک سفر طولانی *خلاصه ش همین یه بیته* بار سنگین منو ، یک سفر طولانی کیست از دوش دلم بار کمی بردارد *دیگه چی باید بگم؟!!* قدر را قدر ندانستم و از دستم رفت کیست از بار گرانم نغمی بردارد *** *آیا من دیگه شب قدر و می بینم؟ ایا من جمعه ماه رمضان و دوباره می بینم؟ شبای اخر ماه رمضانه،ای حبیب دلها کجای؟ یابن الحسن ...؟*

قدر را قدر ندانستم و از دستم رفت کیست از بار گرانم نغمی بردارد تا بگوید همه ظرف مرا هم بشکست دلم از تیغ غمش کاش خمی بردارد دل دیوانه پس از ماه مبارک چه کند؟ 2 پر پرواز به سوی حرمی بردارد ... *** *یا امام رضا، دلم میخواد زود بیام کنار حرمت آقاجون، و الا از ماه رمضون بیرون بیام کسی نباشه زیارتش کنم می میرم ...*

دل دیوانه پس از ماه مبارک چه کند پر پرواز به سوی حرمی بردارد ... راه قدس از نجف و کرببلا می گذرد وقت آن است که زائر علم ی بردارد

به نام نامی حجت ابن الحسن در خانه ت رو در می زنم ، الهی العفو ...