امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

پادکست زیبا ویژۀ شبِ جمعه زیارتی ارباب با نوایِ گرم کربلایی نریمان پناهی

پادکست زیبا ویژۀ شبِ جمعه زیارتی ارباب با نوایِ گرم کربلایی نریمان پناهی

مَرهَم واسه، چَشمِ تَرَم میخوام حالِ دلم بده، حَرَم میخوام

حالِ دلم، خیلی بده ، جاموندم از قافِله بازم کرب و بلایِ تو شُده، تو این روزا همه نیازم

چاره ندارم ، میدونم، باید بسوزَم و بسازم

جانم حسین، جانم حسین جانم حسین،جانم حسین جان

______

رحمی بِکُن به چشمایِ زارم خیلی بَدَم، امّا دوست دارم

تاکی تحمل بکنم، تلخی و دردِ روزگار رو؟ بهم بگو، که تا به کی، باید نبینم کَربلارو

آخر میمیرم،از غَمَت،کی میشه دَعوت کنی مارو؟

جانم حسین، جانم حسین جانم حسین،جانم حسین جان

______

معلومه کاری نداری با من وقتی همه اومَدن اِلا من

همه شُدن، زائرِ تو،به غیر من که رو سیاهَم

از دوریِ، حَرَم ببین ،لَبریز اشک و سوز و آهم

جانِ رقیه بِطَلَب،عُمریه آقا چشم به راهَم

جانم حسین، جانم حسین جانم حسین،جانم حسین جان