اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان 4 تا 16 سال دریافت از مایکت دریافت از کافه بازار

نمایش جزئیات

نخل طوبی چه معطر ثمری آورده

نخل طوبی چه معطر ثمری آورده

نخل طوبی چه معطر ثمری آورده                                          بحر مواج ولایت گهری آورده

شمسه چرخ هدایت قمری آورده                              فاطمه دخت حسن نک پسری آورده

یاور آل محمد به جهان جلوه نمود                               بیه یکی جلوه دل از عالم و آدم بربود

یک جهان لطف و صفا حضرت باقر دارد                        شجر طیبه ای میوه  طاهر دارد

پیرو مکتب او دولت وافر دارد                                         هر که شد ذاکر او خلعت فاخر دارد

مقدمش باد مبارک به شُبیر و شَبر                           این محمد بود نور دو چشم حیدر

یثرب امشب بخدا جلوه دو چندان دارد                       چون در او جلوه گری حجت یزدان دارد

پسری سید سجاد به دامان دارد                                     مهر تابان به بغل ماه درخشان دارد

آفتابی ز سرا پرده ی طاها بدمید                         که کند کسب ضیاء از رخ ماهش خورشید