امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

اَبر کَرَم

اَبر کَرَم

ابر کرم خدا ببارد امشب                                                       نومید کسی را نگذارد امشب

شکرانه میلاد امام باقر                                                      زهرا به بقیع جشن دارد امشب