اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان 4 تا 16 سال دریافت از مایکت دریافت از کافه بازار

نمایش جزئیات

یارب به شکافنده علمت باقر

یارب به شکافنده علمت باقر

یارب به شکافنده علمت باقر                                  کِاَنوار تو از جبین پاکش ظاهر

آن را که سعید خوانده ای از اوّ ل                             مگذار که تا شقی شود در آخر