حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

گل زهرا

گل زهرا

سبک: علی ای همای رحمت ... و ساده خوانی

 

لب هـر غنچه می خندد

که گل طاها رسیده

ز مــدینه خــبر آیـد

کـه گـل زهــرا رســیده

چه بگویم ز شوق دیدن رویت ای نگـــار

(دل من آتش گرفته

که ز دل بردی قرارم) (2)

دل به تو دادم گل زهــرا

تمام هستیم تویی مولا (2)

یا بن زهرا فدای تو (2)

همه شب برای دیدنت

دل ما گرفت بهانه

گل زیبای عشق تو

زده بــر قــلبم جــوانــه

چو صــبا اندکی از حُسن رویت بر من گفت

(گل هستی ز شوق دیدن روی تو بشکفت)(2)

ای هــــمه دار و نـــدارم

نــــام تـــو رمـــز قـــرار

یا بن زهرا فدای تو (2)

هوس دیدن رویت

شده آرزوی هــر کس

طرب آمد بر لـبانش

میل ساغر کرده و بس

شـــده پــیک وصـــال احــمدی جـــابر

(کـــه زند بــوسه ای بـــر چــهره بـــاقر) (2)

در شب میـــــلاد آقــــا

همه را شاد کن تو مولا (2)

یا بن زهرا فدای تو (2)