امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

دریای دانش

دریای دانش

ای آینه ی جمال احمد                               وای نام گرامی ات محمد

سرخیل اوائل و اواخر                                 دریای علوم ، امام باقر

یک جدّ تو شاه کربلا بود                            جدّ دگر تو مجتبی بود

میلاد تو غرّه رجب شد                              لبریز جهان زنور رب شد

گنجینه ی حکمت الهی                             بخشنده تاج پادشاهی

نادیده تو را سلام می داد                          جدّت که سلام حق بر او باد

ای خاک در تو افسر من

وی دیده جابر از تو روشن