امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

سرود و توسل _ میلاد امام باقر علیه السلام _حاج حسن خلج

سرود و توسل _ میلاد امام باقر علیه السلام _حاج حسن خلج

دوباره پیاله ها لب به لبهِ 

سرچشمۀ مستیِ ما ، شرابِ ماهِ رجبِ

(پیاله حاضر ، شرابِ طاهر به دستِ باقر ، عزیزِ خدا) 3

آقا ... آقا ... عزیزِ ثارالله ... یامولا

دوباره پیاله ها لب به لبهِ 2 سرچشمۀ مستیِ ما ، شرابِ ماهِ رجبِ

به پاشد تو مدینه بزمِ صفا 2 نشسته خنده رو لبِ شَهَنشهِ کرببلا

(رسیدِ دلبر ، عزیزِ حیدر 2 عمو شد اکبر عزیزِ خدا ) 3

آقا ... آقا ... عزیزِ ثارالله ... یامولا

دوباره پیاله ها لب به لبهِ 2 سرچشمۀ مستیِ ما ، شرابِ ماهِ رجبِ

نگاهش به آسمون روشنایی 2 میخنده،این دُردونه تا میخونه عمو عباسش لالایی

نگاهش دریا ، جمالش زیبا شبیه سقا ، عزیزِ خدا

(پیاله حاضر ، شرابِ طاهر به دستِ باقر ، عزیزِ خدا) 2

آقا ... آقا ... عزیزِ ثارالله ... یامولا

دوباره پیاله ها لب به لبهِ 2 سرچشمۀ مستیِ ما ، شرابِ ماهِ رجبِ

زندگی اگه نباشه محالِ بازیچه اش دنیا ولی هم بازیِ اون سه ساله

*یه وقت بیدار شدن بچه ها تو خرابه با امام باقرُ دیگرِ بچه ها ... هی اینطرفُ اونطرفُ نگاه کردن اول از همه امام باقر متوجه شد ، اومد سراغِ عمه . عمه ... عمه جون رقیه کجاست ؟؟؟ یکی یکی اومدن سراغِ عمه . عمه ... رقیه نیست ... اخ قربونِ خانم سکینه ... یه وقت بچه ها دیدن خانم سکینه گوشۀ خرابه رو خاکا افتادِ  ... این خاکای تازه زیرُ رو شده رو هی زیرُ رو میکنه ... هی میگه خواهر ......*

زندگی اگه نباشه محالِ بازیچه اش دنیا ولی هم بازیِ اون سه ساله

رقیه جونِش ... یارِ هم خونِش ... دلا حیرونِش عزیزِ خدا .....