امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود زیبا _ میلاد امام باقر علیه السلام _حاج محمد طاهری

سرود زیبا _ میلاد امام باقر علیه السلام _حاج محمد طاهری

(سرِ محل چراغونه ِ چه خبر تو این خونه لبِ امامِ زین العابدین خندونه 2)3

قدمِ نو رسیدِ چه شورُ حالی میده2 همه می خوان ببینن ،خدا چی آفریده  2

چه نوری از بالا ظاهر شد2 مدینه  باز پرِ زائر شد شبِّ محمدِ باقر شد 2

(سرِ محل چراغونه ِ چه خبر تو این خونه لبِ امامِ زین العابدین خندونه 2)

گل میریزنُ ول وِله  شده ، قدم قدم توی عالمین2 شاخۀ گلِ دخترِ حسن ، تو دستای پسرِ حسین

(از مادر مجتباییِ ... از بابا کربلاییِ ... 2 رو دستِ زین العابدین ... سیّدِ طباطباییِ ...)2

(سرِ محل چراغونه ِ چه خبر تو این خونه لبِ امامِ زین العابدین خندونه 2)2

با یه شروعِ رویایی شدِ رجب تماشایی دوباره جون گرفت عشیرۀ زهرایی

خدا یه شاخِ شمشاد ، از آسمون فرستاد2 سنگِ تموم گذاشته، برا امامِ سجاد 2

رویِ  بالِ ملائک خوابه گلی که نادِرُ کمیابه بابا بزرگشم اربابه 2 ...

(از مادر مجتباییِ ... از بابا کربلاییِ ... 2 رو دستِ زین العابدین ... سیّدِ طباطباییِ ...)2

چش وا میکنهِ سر میزارِ باز به رویِ شونۀ مادرش منتظرِ تا از کوچه بیاد باز صدا کنه عمو اکبرش

لبخندِ رویِ هر لبِ یا مَن ارجوهِ امشَبِ همبازیِ رقیهُ دلخوشیِ عمه زینبِ

(از مادر مجتباییِ ... از بابا کربلاییِ ... 2 رو دستِ زین العابدین ... سیّدِ طباطباییِ ...)2

(سرِ محل چراغونه ِ چه خبر تو این خونه لبِ امامِ زین العابدین خندونه 2)3

روحِ حدیثُ قرآنِ علمِ علمُ ایمانِ خدایی منبرای حکمتِش طوفانه

ماهی که فوق العاده برکَتِش زیادِ خدا بهش فضیلت با وجودِ تو داده

سفیرِ مکتبِ طاهایی امیر عصمتُ تقوایی عزیزِ حیدرُ زهرایی 2 ...

پر میکشه بازکفترِ دلم به اُوجِ آسمونه بقیع قول میدیدم آقا ما نمیزاریم که اینجوری بمونه بقیع

اینجا هم با صفا میشه دیوارِش از طلا میشه با دستِ شیعه بهتر از مشهدِ امام رضا میشه

(از مادر مجتباییِ ... از بابا کربلاییِ ... 2 رو دستِ زین العابدین ... سیّدِ طباطباییِ ...)2

(سرِ محل چراغونه ِ چه خبر تو این خونه لبِ امامِ زین العابدین خندونه 2)2

قدمِ نو رسیدِ چه شورُ حالی میده2 همه میخوان ببینن ،خدا چی آفریده  2

چه نوری از بالا ظاهر شد2 مدینه  باز پرِ زائر شد شبّ محمدِ باقر شد 2