اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان 4 تا 16 سال دریافت از مایکت دریافت از کافه بازار

نمایش جزئیات

سرود قدیمی_میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام _حاج منصور ارضی

سرود قدیمی_میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام _حاج منصور ارضی

ای که هلال رجبی،مه این الرجبیون تویی2
ای ثمر علم نبی،مه این الرجبیون تویی
درهمه دم ذکر لبی مه این الرجبیون تویی
دلبر من یا باقر ... 2
سرور من یا باقر ...
حجت حق یا باقر ...
یاور من یا باقر ...
خوش آمدی یا باقر ... 4
دلبر من یا باقر ... 2
سرور من یا باقر ...
حجت حق یا باقر ...
یاور من یا باقر ...
خوش آمدی یا باقر ... 4