امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود ویژۀ میلاد امام باقر علیه السلام به نفسِ حاج محمد رضا طاهری

سرود ویژۀ میلاد امام باقر علیه السلام به نفسِ حاج محمد رضا طاهری

به شوق میلادِ دلبر امشب دلم از غم آزادِ
مدینه محو دیدار پسر امام سجاد
 
تجلیِ نور داور ، یا مولا ..
باقر آل پیغمبر ، یا مولا ..
 
به مقدمش امشب هستن ستاره ها بی تاب
فلک میباره پیشِ پاش ، بارونی از مهتاب 
به روی ماهش زده شکوفه گل بوسۀ ارباب
 
تجلیِ نور داور ، یا مولا ..
باقر آل پیغمبر ، یا مولا ..
 
بهشتِ علم و تقوایی خورشیدِ سپهرِ ایمانی
تو کشتیِ بی همتایِ ، دریایِ علومِ قرآنی
 
تموم حکمت پا بسته ت ، یا مولا 
مشیت حق ، در دستت ، یا مولا
 
به شوق میلادِ دلبر امشب دلم از غم آزادِ
مدینه محو دیدار پسر امام سجاد
 
تجلیِ نور داور ، یا مولا ..
باقر آل پیغمبر ، یا مولا ..
 
تو باقرالعلمی و از خدا لقب داری
به هر کلامت اعجازِ شاهِ عرب داری
به آل طاها تو از حسین و حسن نسب داری
 
تجلیِ نور داور ، یا مولا ..
باقر آل پیغمبر ، یا مولا ..