امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود زیبا _ ویژۀ میلاد امام محمد باقر علیه السلام_حاج مهدی اکبری

سرود زیبا _ ویژۀ میلاد امام محمد باقر علیه السلام_حاج مهدی اکبری

صَلَّ الله علیک،یا امام الباقر...

(شب و  هنگامِ تب و تاب اومده شب ِ رسواییِ مهتاب اومده)2 ببینید آسمونا نصفه ی شب شفقِ روشنِ آفتاب اومده (ببین ترنم عشق تجلیِ خُمِ عشق ببین قدوم ِ خوشِ امام پنجمِ عشق)2

صَلَّ الله علیک،یا امام الباقر... _________________ نو رسیده چشاشو باز میکنه آسمون صورتشو ناز میکنه یه نگاه کن روی قنداقه ی اون دلِ زهرا داره پرواز می کنه

ماه ما تا چشاشو وا میکنه عمو عباس و تماشا میکنه خودشو با چشایِ آسمونیش میون قلب عمو جا میکنه ببین به لطف نگاه جمال و طلعتِ ماه به سایه ی کرمش ببر همیشه پناه

صَلَّ الله علیک،یا امام الباقر... _________________ {(اونی که دزدِ شب و خوابِ منِ)2 چشایِ خوشکلِ اربابِ منِ}2 (میونِ شبای تاریکِ دلم)2 اونِ که رهبر و مهتابِ منِ (قسم به وادیِ طور به آیه آیه ی نور که ذکر آل ِ علی است کلید و رمز ِ عبور)2 علی مولا،علی مولا،یا علی...