امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

سرود زیبا _ ویژۀ میلاد امام محمد باقر علیه السلام_حاج میثم مطیعی

سرود زیبا _ ویژۀ میلاد امام محمد باقر علیه السلام_حاج میثم مطیعی

{(سلام و درود خدا به تو صلوات اهل سما به تو)2 (سلام ما به تو2)}2

{(سلام همه انبیا به تو تحیت خیرالوری به تو)2 (سلام ما به تو)2}2

(آینه‌ی حُسن طاهایی وارث شکوه مولایی)2 نام حسنین از تو زنده نورانیت تو زهرایی

(شیدای روی تو جابر ای عشق اول و آخِر ای جان حضرت سجاد مولانا حضرت باقر)3

مولانا حضرت باقر... _________________ (نور محفل تو نور حرا اعجاز تو اعجاز انبیا)2 (ای گل مصطفی)2

(ای آینه‌ی قدر و هل اتی ای کوثر حُسن بی‌انتها)2 (ای گل مصطفی)2

(با تو شده این مکتب زنده با تو شده شیعه پاینده)2 خورشید کلام تو مولا چلچراغ راه آینده

{(دل‌ها تا کوی تو راهی علم تو نامتناهی)2 روشن با مهر تو جان‌ها نور تو نور الهی}2

مولانا حضرت باقر... _________________ (تویی که نه هستی خدا، علی نه از خدا یک‌دم جدا علی)2 (علی و یا علی)2

(تویی سید الاوصیا، علی جان شیرین مصطفی علی)2 (علی و یا علی)2

(عالمی به زیر دِیْنِ تو ندیدیم آقایی عین تو)3 زهد و عدالت معنا می‌شد با وصله‌های نعلین تو

(مولای ما همه حیدر نور بی‌خاتمه حیدر مدّاحِ فضل تو قرآن ای جان فاطمه حیدر)3

ای جان فاطمه حیدر....

شاعر: یوسف رحیمی