امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود زیبا _ ویژۀ میلاد امام محمد باقر علیه السلام_کربلایی حسین سیب سرخی

سرود زیبا _ ویژۀ میلاد امام محمد باقر علیه السلام_کربلایی حسین سیب سرخی

{(دل می زند تبسم)2 شد آسمان پُر اَنجم}2 (به عاشقان بگویید آمد امام پنجم)2

(خانه ی وِلا ،گردیده چون خُلدِ بَرین)2 (همچو گل زند،خنده امام ساجدین)3

یا بن فاطمه ،سیدی سیدی... _________________ (طبیب و طاهر آمد)2 (باطن و ظاهر آمد)2 (در شبِ غم سپیده امام باقر آمد)2

(روی او بود،جلوه ی روی سرمدی)2 (در چمن شگفت،دست گل محمدی)3

یا بن فاطمه،سیدی سیدی... _________________ (منم گدایش کویش)2 دل شد اسیر مویش منم که تا قیامت مستم زعِطر بویش

(گشته از ازل،این دلِ من خانه ی تو)2 (ای بهشت من،تربتِ ویرانه ی تو)3 یا بن فاطمه،سیدی سیدی...