امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

سرود زیبا ویژۀ میلاد امام باقر علیه السلام به نفسِ کربلایی حسین سیب سرخی

سرود زیبا ویژۀ میلاد امام باقر علیه السلام به نفسِ کربلایی حسین سیب سرخی

شیرین شده باز کام دل هامون
بارونی شده دیدۀ بارون
دنیا اومده نوۀ ارباب
نورانی شده همه دنیامون
 
امشب درایِ رحمت حق به روی دنیا وا شده
امشب حضرتِ امامِ زین العابدین بابا شده
 
«یابن الزهرا ، یاامام باقر ، یاامام باقر ، یاامام باقر»
 
از شور و شعف هر دلی زائرِ
تا شهرِ نبی تا بقیع زائرِ
امشب که شبِ مستیِ عاشقاس
میلاد آقام حضرت باقرِ
 
«یابن الزهرا ، یاامام باقر ، یاامام باقر ، یاامام باقر»
 
خندون شده این نوگل زیبا
گهواره ی اون بازوی سقا
لالایی اون وقت خوابیدن
ذکرِ یاحسینِ زینبِ کبری
 
آقا دستِ خالی اومدم نذار که باز خالی برم
آقا روم سیاهِ ولی تویی صاحب کرم
 
از سفرۀ تو میچینم خوشه ای
از رحمتِ تو میبرم توشه ای
من ملتمسِ یه نگاهِ توام
کن قسمت من صحنِ شش گوشه ای
 
«یابن الزهرا ، یاامام باقر ، یاامام باقر ، یاامام باقر»
 
شیرین شده باز کام دل هامون
بارونی شده دیدۀ بارون
دنیا اومده نوۀ ارباب
نورانی شده همه دنیامون
 
امشب درایِ رحمت حق به روی دنیا وا شده
امشب حضرتِ امامِ زین العابدین بابا شده
 
از شور و شعف هر دلی زائرِ
تا شهرِ نبی تا بقیع زائرِ
امشب که شبِ مستیِ عاشقاس
میلاد آقام حضرت باقرِ
 
«یابن الزهرا ، یاامام باقر ، یاامام باقر ، یاامام باقر»
 
باز فکر حرم تو سرم افتاد
یادِ اولین سفرم افتاد
با عنایتِ حضرت زهرا
بازم گذرم به حرم افتاد
 
ارباب، ناله هایِ این دل پاره به جایی نرسد
ارباب، گریه های منِ آواره به جایی نرسد
میگن"تا که از جانب معشوق نباشد کششی"
ارباب، "کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد"
 
از کودکی ام‌ مستم و عاشقم
بر درگهِ شاه بندۀ صادقم
آخر یه روزی دعای خواهرِت
آغوش حرم میشه لایقم
 
«یابن الزهرا ، یاامام باقر ، یاامام باقر ، یاامام باقر»
 
شیرین شده باز کام دل هامون
بارونی شده دیدۀ بارون
دنیا اومده نوۀ ارباب
نورانی شده همه دنیامون
 
امشب درایِ رحمت حق به روی دنیا وا شده
امشب حضرتِ امامِ زین العابدین بابا شده
 
از شور و شعف هر دلی زائرِ
تا شهرِ نبی تا بقیع زائرِ
امشب که شبِ مستیِ عاشقاس
میلاد آقام حضرت باقرِ
 
«یابن الزهرا ، یاامام باقر ، یاامام باقر ، یاامام باقر»