امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

صلوات بر امام محمد باقر علیه السلام به مناسبت ولادت آن حضرت به نفسِ حاج میثم مطیعی

صلوات بر امام محمد باقر علیه السلام به مناسبت ولادت آن حضرت به نفسِ حاج میثم مطیعی

أللّهمَّ صلِّ وَ سَلِّم وَ  زِد وَ بارِک عَلی قمر الأقمار ،  و نور الانوار ، و قائد الأخیار ،
 و سیّد الابرار ، و الطّهر الطّاهر ، والبدر الباهر  ، و النّجم الزّاهر ، و البحر الزّاخر 
، و الدّر الفاخر ، الملقب بالباقر ،  السّیّد الوجیه ، الامام النبیه ،  المدفون عند جده و أبیه ،
 الحِبر الملی عند العدوّ والولیّ ، الامام بالحقّ الازلی ،
 أبی جعفر محمّد بن علی علیهما السّلام
 
آفتاب بن علی بن حسین بن علی
راویِ نور شكافندۀ علم ازلی
 
مادرش آینه ، فرزند فرستادۀ عشق
بندۀ خوب خداوند خداوند علی
 
آدم و جنّ و ملَک پیش تو زانو زده اند
خانۀ كوچک تو با دو سه دیوار گِلی
 
همه سُبحانكَ لا علمَ لنا می گویند
گاهِ تفسیر تو از آیۀ اللهُ ولی
 
ناگهان روز الست از همه پرسید خدا
دوست دارید علی را؟ همه گفتند بلی
 
شعر من جابر عبدَ الله انصاری شد
كه سلامی برساند به تو با تنگ دلی