امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

روضه جانسوز _ امام هادی علیه السلام _ سید مهدی میرداماد

روضه جانسوز _ امام هادی علیه السلام _ سید مهدی میرداماد

بر دلت لحظه های اخر عمر

کوهی از غصه ها و از غمهاست

چه بگویم خودت که می دانی

زهر ارث سلاله زهراست

*آره آقا جان ... *

در روایات ما چنین نقل است

که تو را برده اند بزم شراب

*خدایا این کلمه همه بدن ما رو به درد میاره ، الله اکبر .... من لال بشم این کلنه برا تو مستمع عادی نشه ؛ وقتی روضه میخوند ، یه جمله کافی بود تا امام سجاد از حال بره ، خدا رحمت کنه همه گذشتگان و علما رو اون روضه خون میگه من بالا منبر فقط یه جمله گفتم دیدم همه داد میزنن ، همه ضجه میزنن ، خدا یه حال اینجوری به ما بده اخه آقای ما رو سر برهنه بردن مجلس حرامیا ...*

در روایات ما چنین نقل است

که تو را برده اند بزم شراب

شکر با تو نبوده در این بزم

نه رقیه نه زینب نه رباب

شکر حق در میان مردم شهر

حرمت خانواده ات نشکست

طفل شش ماهه ات نشد پرپر

یا که شمری روی سینه ات .....

او میدوید و من .....

*ناله ی محرمی بزن ، باریک الله خدا رو شکر شمر نبود تو بغداد ، خدا رو شکر کسی رو سینه ت ننشست خدا رو شکر .... *

ساربانی نبودو از دستت کسی انگشتری نبرد

سر تو روی نیزه ها که نرفت

حسین .....

*یا امام هادی ، شبونه تو خونت ریختند پای پیاده ، اما اومد نانجیب تو گودال ، به حسین ناسزا میگفت ... هر کی از راه میرسید یه حرفی میزد ، یکی می گفت کجاست بابات که خیبر شکن بود ... این یه دونی رو نشنوی بهتره ، یکی میگفت مادرت کجاست تو رو ببینه .... وای .... فقط بدون مصیبت حسین یه مصیبت دیگه ست هر بلایی مدینه سر مادرش اومد، تو گودال سر خودشم اومد ....حسین ...