حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

سرود زیبا تقدیم به راوی دشتِ کربلا امام محمد باقر(ع) به نفسِ سید مهدی میرداماد

سرود زیبا تقدیم به راوی دشتِ کربلا امام محمد باقر(ع) به نفسِ سید مهدی میرداماد

ای رُخت چراغِ هدی ، یامحمد ابن علی
پنجمین ولیِ خدا ، یامحمد ابن علی

یا مولانا ، یامحمد ابن علی ..

نجل سید الشهدا ، یامحمد ابن علی
جانِ عالمی به فدا ، یامحمد ابن علی

یا مولانا ، یامحمد ابن علی ..

ای بهارِ دل سخنت ، ای حیاتِ جان زِ دمت
جن و انس و حور و ملک ، جمله سائلِ کرمت

در مدینۀ دلِ ماست ، هم بقیع و هم حرمت
جانِ عالمی به فدات ، یا محمد ابن علی ..

یا مولانا ، یامحمد ابن علی ..

شمعِ جمعِ اهلِ ولا کعبۀ دلِ همه ای
پارۀ تنِ نبی و نورِ چشمِ فاطمه ای

در دلم فروغِ خدا بر لبم تو زمزمه ای
دل نگردد از تو جدا یامحمد ابن علی

یا مولانا ، یامحمد ابن علی ..

جز دعایِ تو نبود ، بر لیم دعایِ دگر
جز ولایِ تو نبود ، در دلم ولایِ دگر

گر برانی از درِ خود تا روم به جایِ دگر
من نمی روم ابدا یا محمد ابن علی

یا مولانا ، یامحمد ابن علی ..

مهرِ تو عبادتِ من ، عشقِ من ارادتِ من
با شما ولادتِ من ، با شما شهادتِ من

هم عطاست عادتِ تو ، هم دعاست عادتِ من
کن عنایتی به گدا ، یا محمد ابن علی

یا مولانا ، یامحمد ابن علی ..