اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان 4 تا 16 سال دریافت از مایکت دریافت از کافه بازار

نمایش جزئیات

نوای جانسوز

نوای جانسوز

مسموم زهر کین شد مولا امام هادی          فدای راه دین شد مولا امام هادی

ای  خاتم امامت ، مهدی سرت سلامت (2)

ز گلشن ولایت ، دسته گلی جدا شد           در مکتب هدایت ، ابن الرضا فدا شد

ای  خاتم امامت ، مهدی سرت سلامت (2)

ای سامره چه کردی ، دهم امام ما را           با زهر کینه کشتند ، آن حجت خدا را

ای  خاتم امامت ، مهدی سرت سلامت (2)

زهرا شده سیه پوش ، مهدی عزا گرفته       در مرگ نور عینش ، ماتم رضا گرفته

ای  خاتم امامت ، مهدی سرت سلامت (2)

گاهی پیاده بردند ، با محنت وعذابش           گاهی شبانه بردند ، در مجلس شرابش

ای  خاتم امامت ، مهدی سرت سلامت (2)