امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

زمینه زیبا_سینه زنی_شهادت حضرت امام هادی علیه السلام_کربلایی جواد مقدم

زمینه زیبا_سینه زنی_شهادت حضرت امام هادی علیه السلام_کربلایی جواد مقدم

(حرمی که این روزا نداره یک زائر خاکی میشه باله کبوتراش اینجاست حرمی که می پیچه غروبا توش ناله ناله ی زهرایی ، حریم سامراست)2 (بارونی میشه صحن ( دیده ها ) 3 برای غریبیه سامرا سامرا سامرا )2 (میگم همش به آه .... وای .... مدینه رفته ها .... وای ....) 2 میشه مثه بقیع .... وای .... غروبه سامرا .... 2 غریب آقام آقام وای 7 دلتو شکسته آقا ، رو خاکه کوچه تا از نفس افتادی به پشت مرکب ها چشه تو پر از خونه بس که غریبونه ناله زدی آقا ( به یاد زینب آه ....)2 غریبونه گفتی با ( سوز و آه ) 3 وای از دل زینب تو ( قتلگاه ) 3 (بارونی میشه صحن ( دیده ها ) 3 برای غریبیه سامرا سامرا سامرا )2 (آه تو بی جواب .... وای .... غم تو بی حساب .... وای .... ) 2 دیدی جسارتا .... وای .... تو مجلس شراب .... غریب آقام آقام وای 7 (روی سینته داغه ، جوون دلبندت که می کشی آه از ، دلت دم آخر ) 2 میگیری دم روضه برا غم ارباب برا شه بی سر ( پیش تن اکبر ) 3 (شده تیکه تیکه تن پسر ( یا حسین )2 خدا رسه داد این پدر ( یا حسین )2) 2 (میزنه دست و پا .... وای .... پیش چشه بابا .... وای ....) 2 دله حسین شکست .... وای .... با دیدن عبا .... وای .... 2 غریب آقام آقام وای .....