امروز دوشنبه 03 مهر 1402

نمایش جزئیات

زمینه زیبا_سینه زنی_شهادت حضرت امام هادی علیه السلام_کربلایی جواد مقدم

زمینه زیبا_سینه زنی_شهادت حضرت امام هادی علیه السلام_کربلایی جواد مقدم

(حرمی که این روزا نداره یک زائر
خاکی میشه باله کبوتراش اینجاست
حرمی که می پیچه غروبا توش ناله
ناله ی زهرایی ، حریم سامراست)2
(بارونی میشه صحن ( دیده ها ) 3
برای غریبیه سامرا سامرا سامرا )2
(میگم همش به آه .... وای ....
مدینه رفته ها .... وای ....) 2
میشه مثه بقیع .... وای ....
غروبه سامرا .... 2
غریب آقام آقام وای 7
دلتو شکسته آقا ، رو خاکه کوچه تا
از نفس افتادی به پشت مرکب ها
چشه تو پر از خونه
بس که غریبونه
ناله زدی آقا ( به یاد زینب آه ....)2
غریبونه گفتی با ( سوز و آه ) 3
وای از دل زینب تو ( قتلگاه ) 3
(بارونی میشه صحن ( دیده ها ) 3
برای غریبیه سامرا سامرا سامرا )2
(آه تو بی جواب .... وای ....
غم تو بی حساب .... وای .... ) 2
دیدی جسارتا .... وای ....
تو مجلس شراب ....
غریب آقام آقام وای 7
(روی سینته داغه ، جوون دلبندت
که می کشی آه از ، دلت دم آخر ) 2
میگیری دم روضه برا غم ارباب
برا شه بی سر ( پیش تن اکبر ) 3
(شده تیکه تیکه تن پسر ( یا حسین )2
خدا رسه داد این پدر ( یا حسین )2) 2
(میزنه دست و پا .... وای ....
پیش چشه بابا .... وای ....) 2
دله حسین شکست .... وای ....
با دیدن عبا .... وای .... 2
غریب آقام آقام وای .....