امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

از زمین و آسمان، می رسد این زمزمه(زمینه)

از زمین و آسمان، می رسد این زمزمه(زمینه)

از زمین و آسمان، می رسد این زمزمه

بار دیگر تازه شد، داغ آل فاطمه

یوسف زهرای اطهر كشته شد

هادی ِ آل پیمبر كشته شد

تسلیت یا فاطمه،تسلیت یا فاطمه

سامره شد كربلا، بر امام شیعیان

روز ماتم آمده،بر تمام شیعیان

شعله زد زهر ستم بر پیكرش

می شود مهمان زهرا مادرش

تسلیت یا فاطمه،تسلیت یا فاطمه

غنچه از هم وا نشد،لاله در ماتم نشست

چشم عالم گریه كرد،قامت هستی شكست

دیده بسته از جهان ابن الرضا

شد امام عسگری صاحب عزا

تسلیت یا فاطمه،تسلیت یا فاطمه

برگلستان علی ،دست دشمن زد شرر

شد امام عسگری، دیده گریان پدر

در زمین سامره غوغا شده

یا كه بر پا محشر كبری شده

تسلیت یا فاطمه،تسلیت یا فاطمه