امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سینه زنی _ زمینه زیبا _ حضرت امام هادی علیه السلام _ حاج حسین سازور

سینه زنی _ زمینه زیبا _ حضرت امام هادی علیه السلام _ حاج حسین سازور

((توعلمدار هدایت هستی ونور مبینی) 2 تو امام المتقین ابن الرضا هادی دینی) 2 ( تو امام من ، من گدای تو تو غریبی من به فدای تو ) 2 آسمان و کهکشان ازداغ تو در شوروشین است2 سامره کرب و بلا و داغ تو داغ حسین است ( خانه ات گشته ، قتله گاه تو غربت و گریه ، شد سپاه تو ) 2 ( تو امام من ، من گدای تو تو غریبی ، من من به فدای تو ) 2 توکجا و بردنت در مجلس بزم حرامی 2 زنده شد درخاطرتوروضه های بزم شامی ( قلب پرنورت بوده در آزار 2 مانده در یادت زینب و بازار ) 2 ( تو امام من ، من گدای تو تو غریبی ، من به فدای تو ) 2