امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

سینه زنی _ زمینه _ حضرت امام هادی علیه السلام _ حاج حسین سازور

سینه زنی _ زمینه _ حضرت امام هادی علیه السلام _ حاج حسین سازور

واویلا غریب سامرا واویلا ... ( دراین شهر بی وفایی غریب و بی آشنایی جدا از شهر مدینه تو مظلوم سامرایی ) 2 دوچشمم شده ابر بهاری نمایم برایت بی قراری بمیرم چرا یاری نداری 2 سلام ای آقای غم کشیده 2 عزادار تو با اشک دیده ببین گشته زهرا مادر تو ، قد خمیده واویلا غریب سامرا واویلا 5 شبانه پای برهنه دویدی و گریه کردی بگو در آن مجلس آقا چه دیدی و گریه کردی ( نشسته ، چه بغضی در گلویت که بازی شده با آبرویت ) 2 شرابی تعارف کرده سویت 2 گلویت را دست غم فشرده2 *اما ...* لب و دندانت چوبی نخورده کسی ناموست را تا به این مجلس نبرده واویلا غریب سامرا واویلا ... 5 امان از شام و عذابش امان از آن اضطرابش امان از  تشت طلا و امان  ازبزم شرابش خدایا شده زینب پریشان 2 به پیش سر قاری قرآن پر از خون شده لب ها و دندان ... چه سازد زینب با دست بسته به روی این لب ها چوب نشسته *یکی صدا زد یزید چوب و بردار ، من خودم دیدم پیغمبر این لب هارو میبوسه* ای حسین.... واویلا غریب سامرا واویلا ....