امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

زمینه _ سینه زنی _ شهادت حضرت امام هادی النقی علیه السلام _ کربلایی جواد مقدم

زمینه _ سینه زنی _ شهادت حضرت امام هادی النقی علیه السلام _ کربلایی جواد مقدم

(مریدم مرادی ، یا امام هادی نظری کن امشب ، دل مبتلا رو ) 2 دل من غمینه ، آرزوم همینه که چشام ببینه صحن سامرا رو 2 حرف عاشق الحسین،ذکر خادم الرضاس2 امشب با نام نقی (هیئت عین سامراس)2 از لطف تو میرسیم آخر ما به سامرا کاش مهدی دعام کنه(تو سرداب سامرا)2 مولانا علی النقی 6 فدای مزارت ، عسکری کنارت خاک سامرا هم پدر و پسر داشت مثل کربلا که ، باحسین و اکبر عظمت گرفت و جلوه ای دگر داشت امشب عسکری اومد،به داد بابا رسید اما به داد حسین ، تنها یک عبا رسید 2 ای کاش که علی بود و سر میداد اذانشو پیر عشق کربلا ، (درهم دید جوونشو)2 مولانا حسین ابن علی 7 شده مثل زائر ، شهریار شاعر که تو را لقب داد ، به ابوالعجائب 2 خوش به حال اونها ، که با لطف طاها کربلا بودن تو ، ( لیله الرغائب )2 رویام باعنایتت.... کابوس میشه شب به شب آقاجان زیارتت.... مخصوص میشه تورجب2 گرچه شعبان و رجب ماه فیض عالمند2 اما این سینه زنا،(بی تاب محرمند)2 مولانا علی جانم علی ....