امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سینه زنی شور زیبا _ شهادت امام هادی علیه السلام_ کربلایی حسین سیب سرخی

سینه زنی شور زیبا _ شهادت امام هادی علیه السلام_ کربلایی حسین سیب سرخی

{وای از غم مدام،خون شد دل امام وا ....

(رویِ لباش امشب زِمزمه است ولی دورِ قبرش هَمهمه است)۳

فقط اونی که می ریزه اشک،فاطمه است۲ وا ....

تو اوج بی کسی ، داره جون میکنه ۲ کسی نیست به خدا ، براش گریه کنه۲ وا ....} ۲

دنیاش شده عذاب،وای از بزمِ شراب۲ وا ....

شبِ غم آقا امشبِ دیگه جونش انگار بر لبِ (دوباره رو لبهاش روضۀ زینبه)۲ وا ....

(دوباره زیرِ لب میخونه بی صدا تو نامحرما نیست جایِ ناموس ما)۲ وا ....

جای شهادتین ذکرش شده حسین۲ وا ....

{( انگاری دلش تو کربلاست دوباره کنارِ قتلگاست )۲

میبینه تن آقا زیرِ دستُ پاست۲ وا ....

یکی نیزه،یکی داره سنگ میزَنِ الهی بمیرم  حسین بی کفنِ} ۲

حسین وا ....

ذکر هر عاشقی یا حضرت نقی ۲

بخدا دلم تنگه برا،نیمه شبِ صحنِ سامرا۲ آرزومه از اونجا برم ، کربلا۲

بازم حرفِ حسین ، بازم کرب و بلا۲ تمومی نداره،دیگه قصۀ ما

حسین وا .....