امروز یکشنبه 06 آذر 1401

نمایش جزئیات

زبانحال

زبانحال

جگرم از اثــــــر زهر جفا می سوزد        قلبم از آتـــــــش بیداد و بلا می سوزد

متوکــــــل ز جفا سوخت سرا پایم را        او ندانست که در شعله چرا می سوزد

در حقیقت به جنان قلب علی و زهرا        از ستمکاری این خصم خدا می سوزد

دهمــین حجت حق لالۀ باغ احمد نور       چشمــــــــان تقی جان رضا می سوزد