امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

نگر در سامرا

نگر در سامرا

نگر در سامرا حال و هوای دیگر است امشب

                                                                        فلک  را جامه ماتم زغمها در بر است امشب

امام عسگری بنالد برای بابا مظلومش

                                                                     ز هجران پدر او را دو چشمانی تر است امشب

امام هادی آن نور خدای مهربان اینک

                                                                       ز جور دشمنان دین میان بستر است امشب

ز زهر کین شده پرپر گل باغ رسول الله

                                                                از این غم در جنان زهرا به حال مظطر است امشب

ملائک از غم آن شه بپا بزم عزا کرده

                                                                فلک را خاک از این ماتم دمادم بر سر است امشب

خداوندا نصیب ما نما طوف مزارش را

                                                                      که کویش بهتر از جنات عدن داور است امشب

بنال ای جعفری از دل برای حضرت هادی

                                                                          اجر   از این غم با خدای اکبر است امشب

                                                       شاعر: مصطفی جعفری