امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

شب هجران

شب هجران

دو چشم آسمان امشب بهاری است           شب هجران و شام بی قراری است

فلک غم در دل عالم بریزد                          به جان ها  جرعه ی ماتم بریزد

دوباره غم به عالم  سایه انداخت                شرار کینه ر عاشقی ساخت

تمام دیدهای فاطمیون                              به جای اشک ماتم گشت پر خون

گل زهرا شهید سامرا شد              گمانم سامرا چون کربلا شد

 دلی کز این عزا در شور و شین است

 به یاد بی کسی های حسین است