امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

نور جواد

نور جواد

تـــــــــــــــــا نور جواد عالم آرا گردید     روشن دل و جان آل طاها گردید

شد غرق نشاط و شور مُلک و ملکوت     تـــــــا نور ولایت آشکارا گردید