امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

میلاد با شکوه عدل وداد

میلاد با شکوه عدل وداد

میلاد با شکوه عدل وداد است امشب          هنگام دادن مراد است امشب

کشکول گدایی خود آماده کنید                    زیرا که ولادت جواد است امشب