امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

متن مولودی خوانی امام جواد(ع)-محمدرضا طاهری

متن مولودی خوانی امام جواد(ع)-محمدرضا طاهری

هرصبح چهارشنبه مقیم تو می شوم

از زائران صبح نسیم تو می شوم

روزی اگر به طور مرا راهیم كنند

سوگند می خورم كه كلیم تو می شوم

وقتی كه از محله ی ما می كنی عبور

كوچه نشین دست كریم تو می شوم

در پشت بام گنبد زرد و طلائیت

مثل كبوتران حریم تو می شوم

كم كم در ابتدای خیابان كاظمین

دارم همان گدای قدیم تو می شوم

بخشنده تو

خدای کرم تو

جواد تو

ابن الرضا تو

حضرت باب المراد تو