امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

باغ یــاس

باغ یــاس

سبک: (شبیه) بیا یابن الحسن دورت بگردم...

صبح آرزوها پــیوند امـــید است

 در بزم ولایت شادی کن که عید است

بـــود و نـــبودم و هـــستی ام

ســـــــــــــیدی مــــــــــولا

عشق و سرود و مـــــستی ام

ســـــــــــــیدی مــــــــــولا

اصـــل  خــدا   پـــــرستی ام

ســـــــــــــیدی مــــــــــولا

(خوش آمدی ابن الرضا، سیدی مولا) (2)

در جان و خیالم جــواد الائـــمه

 در اشک زلالم جـــواد الائـــمه

دل   مــن   و   نشــــانه ات

 ســـــــــــــیدی مــــــــــولا

لــــب مــن و تـــــــرانه ات

ســـــــــــــیدی مــــــــــولا

بـــه جـــود بی کـــرانه ات

ســـــــــــــیدی مــــــــــولا

(خوش آمدی ابن الرضا، سیدی مولا) (2)

مادر، نسل عصمت، بابا نسل ایمان

خانه خانه نور، باغ یاس و ریحان

کـــنار   گـــهواره   پـــدر

ســـــــــــــیدی مــــــــــولا

به  جـــلوه ات  کند   نظر

ســـــــــــــیدی مــــــــــولا

چه جـــلوه ای قرص قمر

ســـــــــــــیدی مــــــــــولا

(خوش آمدی ابن الرضا، سیدی مولا) (2)