امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

مینای نور

مینای نور

سبک: گل بخند ای آسمان ... یا ساده خوانی

امـشب از آیــینه خــلقت خـــدا دل مـــی برد

شوق دیـــدار جــوادش از رضا دل می برد

بوی مشک و عطر و عود آیــــد

 عـــاشقان را هـــست و بود آیــد

هـل دل عـید شما تبریک

مـقدم ابن الـرضا تبریک

کوچه سبز بنی هاشم شــده دریـــای نـــور

روی دست آورده جبرئیل از فلک مینای نـــــور

تــــا شـــود هــــستی چـــراغـــانی

مـــــی کند آیـــینه گـــــردانی

ای مدینه این صفا تبریک

مـقدم ابن الــرضا تبریک

خـــیزران ای مادر گــل دل بــلا گـــردان تـــو

این بهشتی هــدیه مــزد پــاکی دامـــان تــو

نسبتت از نسل خـــورشید است

کــودکت جانان تــــوحید است

یـــاد یـــار آشــنا تــبریک

مــقدم ابن الــرضا تبریک

این پسر عشق پدر، شوق و تمنای رضاست

این دعای مستجاب نیمه شب های رضاست

این بهار از این چمن زیــبا بُوَد

  یــــوسف آل عــلی آقـــا بُوَد

نــور او بــر اولــیا تبریک

مقــدم ابن الـــرضا تبریک