امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

سرود _ میلاد امام جواد علیه السلام_ سید مجید بنی فاطمه 94

سرود _ میلاد امام جواد علیه السلام_ سید مجید بنی فاطمه 94

اومده فصل شیدایی حال ما شد تماشایی بَه بَه از این شب زیبا بَه چه فرزند و بابایی جانم چه آقایی سبزه دامانه حضرت ریحانه این گل از باغ ِ لؤلؤ و مرجانه اومد سلطان ِ قلب سلطان اومد درمونه دردای من از شادی امشب روی ِ ابرا خانم ریحانه چشمت روشن *** هر كسی كه دلش زار ِ میشه درمونده بیچاره خوب میدونه كه این آقا واسه هر كی گرفتاره دارالكرم داره ای نگین ِ بر تاج ِ سر سلطان من فدای ِ تو تك پسر سلطان یوسف آل زهرا هستی از نوكرهای این دربارم ای جوون اهلبیت آقا یه جور ِ دیگه دوست دارم اومد سلطان ِ قلب سلطان اومد درمونه دردای من از شادی امشب روی ِ ابرا خانم ریحانه چشمت روشن *** یا جواد الائمه جان لطف تو كرده شرمنده ام محضر حضرت سلطان اسم تو میشه سوگندم از عشقت آكنده ام از تو گوهر شاد حاجتش و برده هر كسی یك بار اسم تو رو برده باب الجواد  باب حاجات ِ واسه ما این در اومد داره كاظمینت خیلی آقاجان حال و هوای مشهد داره اومد سلطان ِ قلب سلطان اومد درمونه دردای من از شادی امشب روی ِ ابرا خانم ریحانه چشمت روشن