امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

پادکست جانسوز ویژۀ شهادت امام هادی علیه السلام به کلام استاد دارستانی

پادکست جانسوز ویژۀ شهادت امام هادی علیه السلام به کلام استاد دارستانی

    هی میومدن پیشِ امام هادی،آقا دارن قبر جد غریبت حسین رو میکنن ...آقاشیخ عباس قمی تو منتهی الالمال میگه بیش از سیزده بار در عصر امام هادی قبر امام حسین رو کندن ...هی اومدن آب انداختن ، هی اذیت کردن گفتن هرکی میخواد بره کربلا دستشُ باید قطع کنیم ... شیعه ها رفتن...سال بعد دوباره گفتن هرکی میخواد بره دستشُ قطع میکنیم یه مشت جوونِ یه دست اومدن گفتن قطع کن،گفتن اون دستت ؟.. گفتن اون که پارسال برای زیارت حسین دادیم ...برای این آقا امشب مایه بگذارید،پدر بزرگ یوسفِ زهراست ... اگر یه نفر دم در وایسه از شما تشکر کنه امام عسکریِ پسر و نوۀ امام هادی علیه السلام،متوکل هر وقت امام هادی رو صدا میزد عذر خواهی میکنم پیشاپیش،هر وقت امام هادی رو صدا میزد یه دلقکی داشت حرومزاده به نام «عباده مخنث»میگفت عباده برو خودتو شکل حیدر کن عباده میرفت،اگر بگم چه شکلی میشد ضجه میزنی ...شروع میکرد به رقاصی دف و چنگ میزد ...امام هادی هی ناله میکرد امان از بابایِ غریبم حیدر ...یاحضرت هادی ....اینقدر آقا رو اذیتش کردن ...میاوردن گوشۀ زندان ، یه قبری جلوش میکندن میگفتن الان زنده زنده خاکت میکنیم ...آقا شروع میکرد ناله زدن ، زحمت نکش امروز روزِ مرگ من نیست ...وقت مرگ منو به من نشون دادن ...اگه روضۀ امام هادی نبود ولله نمیگفتم...تشتُ آوردن کنارِ تخت عبیدالله گذاشتن دیدن نامرد خیزرانُ برداشت ...خیزرانُ بالا میبرد بچه ها بلند میشدن تو صورتشون میزدن ...یه دفعه دیدن رباب بلند شد ...رباب مادر علی اصغر بلند شد ...اومد کنار تشت ... نزن ...