امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سینه زنی ویژۀ شهادت امام هادی علیه السلام با نوای حاج مهدی رسولی

سینه زنی ویژۀ شهادت امام هادی علیه السلام با نوای حاج مهدی رسولی

بگذار کمی عرض ارادت بنویسم دور از تو و با نیت قربت بنویسم

سجادۀ شب پهن شده، حیّ علی شعر بگذار برایت دو سه رکعت بنویسم

بگذار که ده مرتبه در ظلمت این شهر یا هادی و یا هادیِ امت بنویسم

شاید که چُنان رود سر راه بیایم بر صفحۀ صحرای جنون خط بنویسم

مقصود من از "یا من ارجوه رجب ها" غیر از تو، که را وقت عبادت بنویسم؟

با ذره ای از مِهر تو ، ای چشمۀ خورشید از نورِ تو ، تا روز قیامت بنویسم

با این همه آلودگی ، ای آیۀ تطهیر از سورۀ انفاق و کرامت بنویسم

برداشته باد از رخ تو پرده و من نیز بی پرده برای تو روایت بنویسم

شیر آمده از پرده برون با نفسِ تو تا من هم از این رتبۀ خلقت بنویسم

تو ضامن شیر و پدرت ضامن آهوست حق دل من نیست که حسرت بنویسم

من شاعر چشم توام ، المنّة لِلّه پس می شود از روی بصیرت بنویسم

من آمده ام نقطه سر خط بنویسم از جامعه ، از شرح زیارت بنویسم

ای مهبط وحی ، ای نفست معدن رحمت بگذار که از چشمۀ حکمت بنویسم

حالا که تویی راه رسیدن به خداوند این قافیه را نیز هدایت بنویسم ..

شاعر: محسن عرب خالقی