امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود _ ابن الرضا حضرت جوادالائمه سلام الله علیه _ حاج محمد رضا طاهری

سرود _ ابن الرضا حضرت جوادالائمه سلام الله علیه _ حاج محمد رضا طاهری

(باب المرادُ در بزن ، باب الجوادُ در بزن)2 (دلم غیر امام رضا به هیچکی رو نمی زنه2 خدا میدونه کاظمین بامشهد مونمی زنه) 2 ( مادرم همیشه اینو میگه ای خدا 2 پسرم فدای پسر امام رضا 2 ) 2 یا جواد الائمه ... 8

*********** (اومدولی عهد رضا2 ،جواد آل مرتضی)2 (جوادِ آل فاطمه ست همیشه داره عطر یاس2 همه میگن مثل خودِ جوونیه امام رضاست)2 کرمش امید و آرزوی مردمه 2 به خدا که نفَس ملیکه قمه یا جواد الائمه ... 8

**********

(باب المرادُ در بزن ، باب الجوادُ در بزن)2 (دلم غیر امام رضا به هیچکی رو نمی زنه2 خدا میدونه کاظمین بامشهد مونمی زنه) 2 ( مادرم همیشه اینو میگه ای خدا 2 پسرم فدای پسر امام رضا 2 ) 2 یا جواد الائمه ... 8

***********

کرم می ریزه از نگاش2، هزار هزار حاتم گداش2 (اسیر یک نگاهشن تموم آسمونیا 2 علیِ اکبررضاست خاطرخواشن ایرونیا)2 منی که به روی لبمه حسین حسین 2 به خدا خونهء مادریمه کاظمین 2 یا جواد الائمه ...