اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان 4 تا 16 سال دریافت از مایکت دریافت از کافه بازار

نمایش جزئیات

سرود _ ابن الرضا حضرت جوادالائمه سلام الله علیه _ حاج محمد رضا طاهری

سرود _ ابن الرضا حضرت جوادالائمه سلام الله علیه _ حاج محمد رضا طاهری

(باب المرادُ در بزن ، باب الجوادُ در بزن)2
(دلم غیر امام رضا به هیچکی رو نمی زنه2
خدا میدونه کاظمین بامشهد مونمی زنه) 2
( مادرم همیشه اینو میگه ای خدا 2
پسرم فدای پسر امام رضا 2 ) 2
یا جواد الائمه ... 8

***********
(اومدولی عهد رضا2 ،جواد آل مرتضی)2
(جوادِ آل فاطمه ست همیشه داره عطر یاس2
همه میگن مثل خودِ جوونیه امام رضاست)2
کرمش امید و آرزوی مردمه 2
به خدا که نفَس ملیکه قمه
یا جواد الائمه ... 8

**********

(باب المرادُ در بزن ، باب الجوادُ در بزن)2
(دلم غیر امام رضا به هیچکی رو نمی زنه2
خدا میدونه کاظمین بامشهد مونمی زنه) 2
( مادرم همیشه اینو میگه ای خدا 2
پسرم فدای پسر امام رضا 2 ) 2
یا جواد الائمه ... 8

***********

کرم می ریزه از نگاش2، هزار هزار حاتم گداش2
(اسیر یک نگاهشن تموم آسمونیا 2
علیِ اکبررضاست خاطرخواشن ایرونیا)2
منی که به روی لبمه حسین حسین 2
به خدا خونهء مادریمه کاظمین 2
یا جواد الائمه ...