امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود زیبا _میلاد امام جواد علیه السلام _حاج حسین سازور

سرود زیبا _میلاد امام جواد علیه السلام _حاج حسین سازور

(دلا همه پر کشیده امشب تا خدا بیاین آی عاشقا 2 )2 امشب به کسی نه نمیگه امام رضا بیاین آی عاشقا 2 ( بهترین سفره ی جود و احسان اومد یکی یکدونه ی شاه و سلطان اومد )2 بازم غوغا شد،فلک زیبا شد،رضابابا شد 2 مدد یا مولا یا ابن الزهرا 2 (تویی همه ی دارو ندار امام رضا جواد ابن الرضا 2 ) 2 تویی همه باغ و بهار امام رضا جواد ابن الرضا 2 (یا جوادالائمه گل فاطمه به خدا صورتت خورشیدو ماهمه) 2 شدم پابستت،چشام بر دستت،دلم سرمستت)2 مدد یا مولا ( یا ابن الزهرا ) 2 .... (دلا همه پر کشیده امشب تا خدا بیاین آی عاشقا 2 )2 امشب به کسی نه نمیگه ( امام رضا )2 ( بهترین سفره جود و احسان اومد یکی یکدونه ی شاه و سلطان اومد )2 بازم غوغا شد،فلک زیباشد رضا بابا شد 2 مدد یا مولا یا ابن الزهرا...