امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

سرود _میلاد امام جواد علیه السلام _حاج محمد رضا طاهری

سرود _میلاد امام جواد علیه السلام _حاج محمد رضا طاهری

یا جوادالائمه ابن الرضا .... ای جود خاک پای تو یا حضرت جواد عالم یم عطای تو  یا حضرت جواد حاتم کم از عطای تو  یا حضرت جواد ذکر ملک ثنای تو  یا حضرت جواد2 دل زنده از ولای تو  یا حضرت جواد جان جهان فدای تو  یا حضرت جواد یا جوادالائمه ابن الرضا... <(روحم به بارگاه تو پرواز میکند قلبم مراد خود به تو ابراز میکند)2 هنگام جود دست تو اعجاز میکند مسکین تو به پادشهان ناز میکند از کار جن وانس گره باز میکند (دست گره گشای تو  یا حضرت جواد)2 دل زنده از ولای تو  یا حضرت جواد جان جهان فدای تو  یا حضرت جواد یا جوادالائمه ابن الرضا12>2 چشم رضا به ماه جمال منورت2 نام خوشت محمد وزهراست مادرت2 از ما سلام باد به روح مطهرت خوشبخت سائلی که بود سائل درت2 با آنکه کاظمین گرفته ست در برت2 در قلب ماست جای تو یا حضرت جواد2 دل زنده از ولای تو  یا حضرت جواد2 جان جهان فدای تو  یا حضرت جواد2 یا جوادلائمه ابن الرضا12 <ای خدای جود و ای جود خدا مقصد مخلوق ومقصود خدا ما همه عبدیم و تو خیرالعباد ما گدا و تو جواد ابن الجواد2>2 ای ترابت طینت ماه رجب2 ای جمالت زینت ماه رجب2 تو رضا را گوهر یک دانه ای نازنین ریحانه ریحانه ای پیش جود تو کرامت زنده شد با وجود تو امامت زنده شد شمس هشتم را سرور سینه ای2 چارده معصوم را آیینه ای یا جوادالائمه یا جوادالائمه... عالم یم عطای تو  یا حضرت جواد حاتم کم از عطای تو  یا حضرت جواد ذکر ملک ثنای تو  یا حضرت جواد2 دل زنده از ولای تو  یا حضرت جواد جان جهان فدای تو  یا حضرت جواد یا جوادالائمه یا جوادالائمه... رضا چشم تو روشن رضا چشم تو روشن... امام رضا امام رضا....