امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود _ میلادِ ابن الرضا امام جواد علیه السلام و حضرت علی اصغر علیه السلام _ سید مهدی میرداماد

سرود _ میلادِ ابن الرضا امام جواد علیه السلام و حضرت علی اصغر علیه السلام _ سید مهدی میرداماد

یا جواد الائمه ....

<دوباره پای دلم،به سمت میخونه رفت 2 لب عطش زده ام ،رو لب پیمونه رفت

شراب ماه رجب ، خونمو تصفیه کرد امشب تا پیش خدا ، این دل دیونه رفت

شب عشق و مراده ، می کوثر زیاده 2 اخه ساقیه امشب ، گل زهرا ، جواد 2> 2

یا جواد الائمه ....

پسر نه ، کوثر قرآن ضامن آهو ... جواد آل علی جان ضامن آهو ...

غلغله شد مدینه ، از ازدحام نفر 2 از خیل حور و ملک،از خیل جن و ملک

پشت در خونه ی امام رضا شلوغه عیدی ازش می گیرن،چون شداین آقا پدر

توی این شام رحمت ، همه عالم بی نوبت میگیرن از این آقا عیدی شونو بی زحمت

یا جواد الائمه ....

دوباره تو مدینه خنده رو لبها اومد 2 از بهر نسل علی ، یه در" زیبا اومد

زاده ی ام بنین ، دوباره باز عمو شد 2 کوچکترین نوه ی حضرت زهرا اومد 2

این گل بی قرینه ، دلبر و مه جبینه 2 لالایی رقیه ، واسه اون دلنشینه 2

علی اصغر ... علی ... علی ...

از عشق ماه رجب ، سینه قلندری شد شیعه خماره می و شراب کوثری شد

دوسه شبه دیگه هم ، ازکعبه سر میزنه 2 بوی علی میاد و باز دلا حیدری شد ....

علی .... علی ....