امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

سرود زیبا ویژۀ میلاد امام جواد علیه السلام به نفسِ حاج احمد واعظی

سرود زیبا ویژۀ میلاد امام جواد علیه السلام به نفسِ حاج احمد واعظی

مه شمس و الشموس آمده
انیسُ النفوس آمده
ولی عهدِ سلطانِ توس آمده
 
یا جواد الائمه ... یا جواد الائمه ...
 
جوادالائمه ،  گلِ یكدونۀ ثامن الائمه
جواد الائمه ، یكی یكدونۀ ثامن الائمه
 
 ای دلِ آشنا ، آشنا 
باز هم شور و غوغا ببین
غنچه ها یك به یك با صفا
بلبلان مست و شیدا ببین
 
بین گل های باغ بهشت
شادی مصطفی را ببین
اشکِ شوق علی مرتضی
نور لبخندِ زهرا ببین ..
 
جوادالائمه ،  گلِ یكدونۀ ثامن الائمه
جواد الائمه ، یكی یكدونۀ ثامن الائمه
 
بار دیگر ببین آسمان
غرقِ در نور و زیبا شده
شهر مشهد همه شوق و شور
جشن شادی سرا پا شده
 
در گلستانِ پاک رسول
نهمین گل شكوفا شده
هر چه میخواهی امروز بخواه 
كه امام رضا بابا شده
 
جوادالائمه ،  گلِ یكدونۀ ثامن الائمه
جواد الائمه ، یكی یكدونۀ ثامن الائمه
 
ای خدا ، ای خدا ، ای خدا
بیش از این شور و شینم بده
با ولایِ امام جواد
عزتِ عالمین بده
 
تا زنم بر بوسه بر تربتش
سفرِ كاظمینم بده
اذنِ دیدارِ شهر نجف
طوفِ قبر حسینم بده
 
جوادالائمه ،  گلِ یكدونۀ ثامن الائمه
جواد الائمه ، یكی یكدونۀ ثامن الائمه