امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود زیبا_ میلادِ حضرت علی اصغر و آقا جواد الائمه علیهم السلام _ سیدمهدی میرداماد

سرود زیبا_ میلادِ حضرت علی اصغر و آقا جواد الائمه علیهم السلام _ سیدمهدی میرداماد

{(میخونم با اهل آسمون میخونم با عالمِین)۲ (سلام پاره ی تنِ رضا سلام میوه ی دلِ حسین)۲}۴ {(برای دوتا آقازاده دوباره دلم بیتابه)۲ (یکی پسر سلطان و یکی پسر اربابه)۲}۲ {(شاهی در طوس شاهی کربلا)۲ (گاهی مشهد میرم گاهی کربلا)۲}۲ یا اِبنُ الرضا....یا اِبنُ الحسین... _________________ میارن ملائک از بهشت گل عاشقی سبدسبد میخونن تموم عاشقا جوون امام رضا مدد (همه چِشا از اشکِ شوق تو شبِ مراد پُر میشه اگه خالیه کشکولت بگو یا جواد،پر میشه) ۲ (اسم ما شد اَحبابُ الجواد)۲ دل نیست اینجا رفته تا باب الجواد گاهی مشهدگاهی کربلا۲ شاهی در طوس شاهی در کربلا۲ گاهی مشهد میرم گاهی کربلا۲ یا اِبنُ الرضا....یا اِبنُ الحسین... _________________ {(میخونم با اهل آسمون میخونم با عالمِین)۲ (سلام پاره ی تنِ رضا سلام میوه ی دلِ حسین)۲}۴ {(برای دوتا آقازاده دوباره دلم بیتابه)۲ (یکی پسر سلطان و یکی پسر اربابه)۲}۲ چه نورادی و چه نوگلی۲ یه شیش ماه و یه عشق ناب میخنده تو عاشق حسین میخوابه رو دامن رباب (دوباره دخیل میبندم به چوبه ی یک گهواره)۲ کمه یه دفه، می میرم برای نگیاش من صدباره گفته اونکه اهل باوره۲ دستای کوچیکش دست حیدره۲ علی....علی....